דוגמאות תרגומים לעברית

 

 

אלי בנאמוזג, תרגום מצרפתית : פביאן ברגמן
Elie Benamozegh, Israël et l'humanité
אוניברסליות ההלכה ביהדות
 
אוניברסליות ההלכה נגלית לא רק בהתגלות הסדירה והרצופה כלפי הגויים אלא גם במאורע האדיר של ההתגלות הנצחית: תורת משה. למעשה, מופיעה הקוסמופוליטיות שבהתגלות תורת משה באופן בולט בחמש צורות:
1.באמצעות האנשים שאליהם היא פונה;
2.באמצעות תכניה;
3.באמצעות יחסיה עם ההתגלות האוניברסלית הקדומה.
4.באמצעות התכלית אליה היא שואפת.
5.באמצעות נסיבות התגלותה כפי שנמסרו לנו בעדויות כתובות או במסורת.
 
אל מי פונה ההתגלות ? על פי דפוסיה ההיסטוריים והביבליוגרפיים, אין ספק שמיועדת היא לעם ישראל. אך מחקר זה חורג ממסגרת דפוס חיצוני זה: מגמתו היא לקבוע את היקף תחומה של תורת משה, יהיה אשר יהיה האדם אליו פונה ההתגלות. במילים אחרות, וביתר חדות, ניתן לנסח את הבעיה באופן הבא: לא ניתן להעלות על הדעת מצב של אל מקומי ולאומי, המתקיים לצדם של אלים אחרים מאותו סוג, וכתוצאה מכך , מספר רב של חוקים מקומיים ולאומיים -המנוגדים לחוק אוניברסלי עליון – ואנו מקווים שיהיה די בריבוי ההוכחות שנביא כדי לסתור טענה זו של אל מקומי ולאומי. יתרה מזאת, גם לו היה כך, - כפי שטוענת ביקורת מסוימת המתייחסת לזמנים הקדומים ביותר - אין עוררין על כך שתקופת הנביאים, גם לדעתה של אותה ביקורת עצמה, היא ללא ספק תקופה מונותיאסטית וקוסמופוליטית במובן הצרוף ביותר של המילה.
Universalité de la loi dans le judaisme
 
L’Universalité de la Loi apparaît non seulement dans la Révélation régulière et continue aux Gentils, mais encore dans ce grand épisode de l’Eternelle Révélation qu’est le Mosaïsme. En effet, le Cosmopolitisme de la Révélation Mosaïque se manifeste de façon éclatante sous cinq formes :
  1.  à travers les sujets auxquels elle s’adresse ;
  2. dans son contenu ;
  3. dans ses rapports avec la Révélation universelle et primitive ;
  4. à travers le but auquel elle tend ;
  5. dans les circonstances de sa manifestation, telles que nous les transmettent les témoignages scripturaux ou la tradition.
A qui la Révélation s’adresse-t-elle ? Si l’on s’en tient à sa forme historique et bibliographique, il ne fait aucun doute qu’elle vise Israël. Mais notre recherche dépasse le cadre de cette forme extérieure : elle vise à déterminer la Sphère qu’embrasse le Mosaïsme, quel que soit le sujet auquel s’adresse la Révélation. Autrement dit et pour encore plus de clarté, posons donc le problème de la façon suivante : on ne saurait concevoir un dieu local et national coexistant aux côtés d’autres dieux de la même espèce et, partant, entraînant autant de lois locales et nationales et excluant donc une loi suprême universelle – et nous espérons, par l’abondance de nos démonstrations, avoir ci-dessus suffisamment démenti l’accusation de dieu local et national. Et quand bien même cela serait le cas, comme le prétend une certaine critique portant sur les temps les plus reculés, l’âge prophétique est cependant bien, de l’aveu de cette critique elle-même, un âge indubitablement monothéiste et cosmopolite au sens le plus strict du terme.
 

ז'אן דניאל, האיש הזר שדומה לי
[Cet étranger qui me ressemble
פרק 11 : זהות יהודית     
"בילדותי, חוויתי את היהדות כדת מפרידה שניתן לקיים או לא לקיים את מצוותיה, ולא כעולם אידיאולוגי, ועוד פחות כקבוצה אתנית".
 עידן השברים.
 אחזור על הנוסח שהשתמשתי בו בספרי בית הכלא היהודי: אני מסרב להתכחש לעצמי שמא אתנכר לעצמי. להתכחש לעצמי, פירושו לא להעריך די את מה שבתוכי אינו יהודי. היהדות היא מרכיב אחד של זהותי, והיא אכן מרכיב שלם, אבל מרכיב בלבד. נמסרו לי מורשות אחדות, ובאופן ספונטאני אני נאמן לכל אחת מהן אם מקורן בים התיכון או בצרפת. אותו פלורליזם הוא האמת היחידה שלי. איני נמנה עם אלה שמשנים את זהותם לפי האפנות או לפי האירועים, מפחד להופיע כ"יהודים שמתביישים ביהדותם" ועוסקים בשנאה עצמית. כמו כן, אין לי דבר משותף עם מי שהחליטו, מתוך צורך לעמוד על דעתם או לאתגר את עצמם, לטפח אך ורק שורש אחד שלהם (גם מוסלמים רבים נוהגים כך). בעבר, לא חשו חבריי צורך לסווג את עצמם, ולהופיע עם תווית מסוימת, בוודאי שלא עם תווית דתית. כל הגדרה לכאורה מחלישה את האדם. אם אני מתחיל שיחה במילים: "אני יהודי", בשביל בן שיחי השיחה נסתיימה; בשבילי היא מתחילה.
אמנון קפליוק על האיש הזר שדומה לי, מוסף "ספרים", הארץ, 21.9.2008.
המתרגמת פביאן ברגמן השכילה לשמור על סגנון חי, הדומה לשפת המקור, והיא הוסיפה לנוחות הקוראים הערות רבות על שמות, מונחים ונושאים שאינם מוכרים למי שאינו בקי ברזי העיתונות הצרפתית. 

 בנימין גרוס 
המלכויות וישראל בהשקפתו המשיחית של המהר"ל (מתוך: עולם לא-מושלם)
יצירתו הספרותית של המהר"ל, מן החשובות של תקופת הרנסנס, בולטת באיכותה השיטתית ובייחוד כתיבתה : היא נראית כפרשנות האגדה התלמודית, קרי המדרש, שהמהר"ל מגלה בו את מרכיביה העיקריים של הפילוסופיה של היהדות.
בהיסטוריה היהודית כבהיסטוריה הכללית, הייתה המאה השש עשרה זירה לתמורות חשובות שחייבו בחינה מחודשת של תפיסות העבר. אל הבחינה הזאת מבקשת יצירתו של המהר"ל להכניס אותנו.
עקב גירוש ספרד ב-1492, התפזרו היהודים בכל העולם כולו, ונוצרו מרכזי לימוד חדשים, כגון המרכז בצפת בארץ הקודש. והנה בשעה שסערות עזות של מלחמות דת פקדו את אירופה, הפעימה תסיסה משיחית את כל הקהילות היהודיות. תסיסה זו באה לידי ביטוי הן בהרהורים עיוניים, והן בהתגלותם של משיחי שקר דוגמת דויד ראובני ושלמה מולכו. לאחר פריצת הגבולות הגיאוגראפיים בעקבות גילוי העולם החדש, באה המהפכה האסטרונומית של קופרניקוס, טיכו בראהה וז'אן קפלר, והעמידה בסימן שאלה את התפיסות האנתרופוצנטריות שהיו מקובלות מזמנו של פטולמיוס מאלכסנדריה, תלמידו של אריסטו.
המהר"ל נמנה עם ההוגים הנדירים שהתעמתו עם האירועים הללו. הוא התחקה אחר משמעותם התיאולוגית, והפיק מהם את גרעינם הנצחי. בעניין משמעות הגולה והגאולה בפרט, פרסם המהר"ל בשנת1559 את "נצח ישראל", שהוקדש כולו לתפיסתו המשיחית, ושנה לאחר מכן, בשנת ,1600 פרסם את ספרו "נר מצווה", ובו חזר לדון בעניין זה בקשר לחג החנוכה והעימות בין היהדות לבין ההלניזם.

ג'ו הרץ, זכרונות
זה היה תחילת עידן המכוניות. הן היו יקרות 
מאוד, מותרות ממש. אצלנו בבוליי היו חמש מכוניות. בעילהן היו סגן ראש המחוז, שני רופאים, תעשיין ובנקאי. אלה היו מכוניות פתוחות שעליהן נמתח גגון גומי להגנה מפני הגשם. המכוניות הרעשו מאוד, והעשן שנפלט מהן אותת למרחקים על בואן. תחילה אנשים היו בורחים מפניהן, ועופות, כלבים וחתולים היו נדרסים לעתים קרובות. אבל אט אט בעלי החיים התרגלו למציאות החדשה, וניתן היה לראות אימא תרנגולת או אימא אווזה חוצה את הכביש עם משפחתה, מסתכלת ימינה ושמאלה, מבטיחה את שלום צאצאיה.

רחל קביבור וייל, השורשים שלי
הוריי חייו זמן מה במרתף עלוב. זמן קצר לפני שנולדתי, הם עברו לגור ברחוב מגדל החולדות, בבית מס' 0. אנשים התגוררו בצפיפות בבתים גבוהים וצרים. בשעות מסוימות, בעיקר בערב, השכונה הייתה הומת אדם. הרחוב היה צר ומרוצף. בשעת בוקר מוקדמת, הקיצו הבריות כשעברה עגלה רתומה לסוס, מחיכוך חישוקי הברזל של הגלגלים על המרצפות. אותה עגלה אספה את הזבל. בערבים, בתי הקפה היו מלאים. לא הרחק מהבית שלנו, ליד הקסרקטין, הסתובבו שיכורים וזונות. חיו זה לצד זה, אנשים שבאו מכל מני מקומות. היו המקומיים דיברו ניב גרמני. הוריי דוברי האידיש יכלו להבין אותם. היו יהודים רבים ממוצא פולני, חלקם אדוקים מאד, חלקם פחות, וחלקם כלל לא דתיים. רבים מהם דיברו בקול רם ברחוב. היו גם פולנים לא יהודיים, איטלקים, וגם צפון-אפריקאיים מוסלמים. למעשה, השכונה שלנו הייתה מעין "מגדל בבל".
 
קטלוג לתערוכה
מישל בלין עוסקת באמנות הלַכָּה בנוסח אמנים יפנים קדומים: היא אוצרת זהב וכסף בנדבכים על גבי נדבכים של לַכָּה המעניקים תחושה חושנית מאד לנופים שהיא יוצרת. המזרח תמיד הילך עליה קסם, על היתוך תרבויותיו הברוקי, ריבוי חוכמותיו, ומדבריותיו היוצרים אשליה של נצח. אצל מישל בלין, האור בוקע ממעמקי מצולות אפלים, והיא מטיבה להפגיש זה עם זה חללים שבלעדיה לעולם לא היו נפגשים.  

נאום לרגל ציון חמש שנים למרכז תרבות צרפת על שם רומן גארי
חברים יקרים,  התאספנו הערב בלב ירושלים, לרגל הזדמנות חגיגית במיוחד. מרכז תרבות צרפת על שם רומן גארי, נחנך באביב 2000 על ידי מר ליונל ג'וספן, ראש ממשלת צרפת דאז. מיום היווסדו, פועל המרכז בהצלחה יתרה בקרבת מקום לעיריית ירושלים ובחסותה הנדיבה. המרכז חוגג היום את יום הולדתו החמישי. הוא מציע מגוון שירותים ופעילויות וזוכה להכרה ולאהדה.
 חזרה לעמוד ראשי (כפתורים לבחירת שפה)
E